O mně

London/British TAG (londýnský/britský)

Good evening! Dobrý večer!

You all know that I was in London this summer for a week. And I must say that I miss it. So I thought that today I would write something about London. I found this tag, but I didn’t shoot video, I answered the questions in writing. Some questions I wiped and a few are a bit modified. I hope you enjoy it, I enjoyed it, and now .. I miss London even more!
_
Všichni víte, že jsem byla tohle léto na týden v Londýně. A musím říct, že se mi po něm stýská. A tak jsem si řekla, že dneska budu psát něco o něm. Našla jsem tento TAG, ale netočila video, odpověděla jsem na otázky písemně. Některé otázky jsem smazala a pár jich trochu upravila. Doufám, že se vám bude líbit, já se bavila, a teď.. mi Londýn ještě víc!

*

Good night, sleep tight, don’t let the bedbugs bite!
Dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc!

London/British TAG Londýn Británie

*

London/British TAG Londýn Británie

1. How many cups of tea do you have a day? + How many sugars? = Usually two small cups and two large mugs. Without milk and sugar.
Kolik šálků čaje máš za den? + Kolik cukru? = Většinou dva malé šálky a dva velké hrníčky. Bez mléka a cukru.

2. Favourite dunking biscuit? = All Butter Scottish Shortbread Rounds from Marks and Spencer.
Oblíbené sušenky k čaji? = Máslové kulaté sušenky z M&S.

3. Favourite quintessentially British pastime? = Picnic in the park, drinking afternoon tea and eating fish and chips.
Oblíbená ryze britská zábava? = Piknik v parku, pití odpoledního čaje a papání ryby a hranolků.

4. Favourite british words? = Autumn, chin wag and underground.
Oblíbená britská slova? = Podzim, pokec a metro.

5. Favourite british sweet? = Ice cream! And Maltesers.
Oblíbená britská sladkost? = Zmrzlina! A Maltesers.

6. What would your pub be called? = The British Pub.
Jak by se jmenovala vaše hospoda? = Britská Hospoda.

7. No.1 British person? = It’s so hard, but fine …. J. K. Rowling and Diana, Princess of Wales.
Nejlepší britská osoba? = To je tak těžké, ale dobře …. J. K. Rowling and Diana, Princezna z Walesu. 

8. Favourite shop and restaurant? = Primark, of course! You find best food at London’s markets and in China town, where you will find restaurants with food from around the world.
Oblíbený obchod a restaurace? =  Primark, amozřejmě! Nejlepší jídlo najdeš na Londýnských tržnicích a v čínské čtvrti, kde najdeš restaurace s jídlem z celého světa.

9. What british song pops into your head? = UK Anthem – God Save the Queen? And then the Sex pistols‘ version, I know – the irony
Která britský písnička ti uvízla v hlavě? = Hymna Spojeného království – Bože, chraň královnu? A pak ta verze od Sex pistols, já vím – ironie.

10. Favourite London part? =  Camden town. Located in the northwest of London. It has the perfect atmosphere, great markets, bars, street performers and beautiful architecture. My future home!
Oblíbená lodnýnská část? = Camden town. Nachází se na severozápadě Londýna. Má dokonalou atmosféru, skvělé tržnice, bary, pouliční umělce a nádhernou architekturu. Můj budoucí domov!

11. Favourite park for walks? = Each London park is amazing for walks. I like Hyde Park and Regent’s Park much.
Oblíbený park na procházky? = Každý londýnský park je úžasný na procházky. Hodně se mi líbí Hyde park a Regent’s park.

12. Tip for the tube? = Buy yourself an Oyster card, put enough money on it, don’t forget to beep when you come to the station and then at the exit, follow the signs, watch your bag and most importantly don’t panic. It’s an adventure.
Tip na metro? = Kup si Oyster kartu, dej si na ní dostatek peněz, nezapomeň si pípnou při příchodu do metra a pak při východu, sleduj tabule, hlídej si tašku a hlavně nepanikař. Je to dobrodružství.

13. What would your perfect day outside London? = What a question! Of course Harry Potter studio and then visit Oxford, Cambridge, Brighton and Alnwick Castle. Ok, this would take more time.
Jaký by byl tvůj perfektní den mimo Londýn? = To je ale otázka! Samozřejmě Harry Potter studio a potom návštěva Oxfordu, Cambridge, Brightonu a hradu Alnwick. Ok, tohle by zabralo víc času.

14. Favourite gallery/museum? = The Museum of London is incredibly interesting.
Oblíbená galerie/muzeum? = Muzeum Londýna je neuvěřitelně zajímavé.

15. Your London secret? = If you visit London, you’ll love it for the rest of your life.
Tvé londýnské tajemství. = Pokud navštívíte Londýn budete ho milovat do konce svého života.

London/British TAG Londýn Británie

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..