• O mně

    London/British TAG (londýnský/britský)

    Good evening! Dobrý večer! You all know that I was in London this summer for a week. And I must say that I miss it. So I thought that today I would write something about London. I found this tag, but I didn’t shoot video, I answered the questions in writing. Some questions I wiped and a few are a bit modified. I hope you enjoy it, I enjoyed it, and now .. I miss London even more! _ Všichni víte, že jsem byla tohle léto na týden v Londýně. A musím říct, že se mi po něm stýská. A tak jsem si řekla, že dneska budu psát něco o něm.…