• Knihy

  Book review 6. (Knižní recenze)

  Hi! Ahoj! I was given another book for review. This time it’s an e-book from Matěj Novobilský – Natasha. Working with him is very good and I hope that we don’t work together fot the last time. You can buy the book for a song on palmknihy.cz. Now the book review itself. More information about my reading: Goodreads.  And I want to point out that the 2nd year of EKOchallenge, where I am one of the challengers this time, has started so definitely peek at it. Thank you! _ Byla mi poskytnuta další recenzní kniha. Tentokrát je to e-kniha od Matěje Novobilského – Nataša. Spolupráce s ním je na velmi dobré úrovni a doufám, že spolu nepracujeme naposledy. Knihu…

 • Filmy/TV,  Knihy

  Movie vs. Book (+Giveaway)

  Hello! Ahojda! * This new series plays with my mind a long time and I’ve finally decided to run it. I have lots of ideas how to compare books and movies, but I decided that I will leave the final word to my readers – you! And because I know that nothing is free, one of the ideas (comments) receives a gift. I’ll pick the winner randomly this time. So what is your assignment? Write in the comments 3 version of „Movie vs Book“ – a book to be filmed or vice versa (eg .: Harry Potter, The Fault in Our Stars, Novel for Women) and give like to my Facebook page.…

 • Knihy

  Book review 5. (Knižní recenze)

  Welcome to the tenth day of the „12 days of Christmas“! Vítejte u desátého dne  „12 vánočních dnů“! * Unfortunately I didn’t manage to read a book by J. Greene „Let It Snow“ so the review is delayed. Instead, I have for you a review on a quiet new book associated with the world of Harry Potter: Harry Potter, The Creature Valut. I got it for Christmas and have just read it. Therefore I’m going to tell you something about it .. Did you read this book? Let me know in the comments. More information about my reading: Goodreads. _ Bohužel jsem nestihla přečíst knížku od J. Greena „Sněží, sněží“ a tak se…

 • Knihy

  Book review 4. (Knižní recenze)

  Hi! Ahoj! I have for you the book review that deals with the serious issue of our history. It’s not a book for fun (I hope ..) but on the contrary it’ll scare you and make you think about life, death, and why the Holocaust ever happened. Did you read this book? Do you know other stories with this theme? Let me know in the comments. More information about my reading: Goodreads. _ Mám tu pro vás knižní recenzi, která se zabývá vážným tématem naší historie. Není to knížka u které se pobavíte (doufám..), ale naopak vás vyděsí a donutí vás přemýšlet o životě, o smrti a o tom, proč se vůbec…

 • MÉ OBLÍBENOSTI

  June Favourites 2015

  Hi! Ahoj! The beginning of a new month means only one thing – to look back at the old one and show you my  June favourites 2015 .. Again, we have 9 categories, so everyone can find something for themself there. What were your favourite things in June? Be sure to follow my Facebook and Instagram! _ Začátek nového měsíce znamená jediné – ohlédnou se za tím starým a ukázat vám moje červnové oblíbenosti 2015 .. Opět máme 9 kategorií, takže každý si tam pro sebe něco najde. Jaké byly vaše oblíbené věci v červnu? Nezapomeňte sledovat můj Facebook a Instagram! * Enjoy your holiday! Užívejte si prázdniny! *

 • DENÍK

  Unpopular Opinions Book Tag

   Hello! Ahoj! And there’s a new book tag. This time about things that I dislike about books. It was fun to fill out. What would be your response? _ A je tu nový knižní tag. Tentokrát o věcech, které se mi okolo knížek nelíbí. Byla to zábava vyplňovat. Jaké by byly vaše odpovědi?  * 1. A popular book or series that you didn’t like, but everyone else like it. Populární kniha/série, která se ti nelíbila, ale všem ostatním ano. I’m not saying that everyone like it, but I don’t like the series Twilight and 50 Shades of gray, it’s also not such a hit as people think. Neříkám, že se líbí…

 • Knihy

  Audiobook review 1. (Recenze audioknihy)

  Hi! Ahoj!   Today only in Czech, sorry. The audiobook is in czech, so it’s pointless for you. It was free from Tympánum s.r.o. publisher. More information about my reading: Goodreads. _ Před pár dny jsem náhodou narazila na odkaz, kde byla zdarma poskytnuta audiokniha. Šlo o příběh se Sherlockem Holmesem, takže jsem si ji okamžitě stáhla a začala poslouchat. Moc děkuji vydavatelství Tympánum s.r.o. za poskytnutí této povídky a za audioknihu recenzovat. Byla bych ráda, kdyby naše spolupráce pokračovala. Víc informací o mém čtení: ČBDB, Databázeknih * Arsène Lupin vs.Herlock Sholmes – The Blonde Lady (Arsène Lupin kontra Sherlock Holmes) – Blondýnka a Modrý diamant Author (Autor): Maurice Leblanc Publisher (Nakladatelství): Tympánum s.r.o. Directing (Režie): Dimitrij Dudík Release year (Rok vydání):…

 • Knihy

  Book review 3. (Knižní recenze)

  Hi! Ahoj! I recently got my first review copies, and I was thrilled. Actually, I’m still excited! Thank you very much BAROQUE PARTNERS s.r.o publishing, I appreciate working with you. Book review of the second copy will be later here. More information about my reading: Goodreads. _ Nedávno jsem dostala první recenzní výtisk a byla jsem nadšená. Popravdě jsem pořád nadšená! Moc děkuji vydavatelství BAROQUE PARTNERS s.r.o., vážím si spolupráce s vámi. Knižní recenze druhé zaslané knihy bude později zde. Víc informací o mém čtení: ČBDB, Databázeknih * STOP the Bullying! (STOP šikaně!) Author (Autor): Andrew & Julia Matthews Publisher (Nakladatelství): Seashell/Baroque Partners Release year (Rok vydání): 2011/2015 Translation (Překlad): Kateřina Zajícová, LINGUA Book cover (Obálka): Twocan/Hana Melčová…

 • Knihy

  Book review 2. (Knižní recenze)

  Hello! Ahoj! And there is another book review. This time it’s a romantic bestseller about extraordinary teenagers „Eleanor & Park„. The previous book review is here.  More information about my reading: Goodreads. _ A je tu další recenze knížky. Tentokrát je to romantický bestseller o nevšedních teenagerech „Eleanor a Park„. Předchozí knižní recenze je zde. Více informací o mém čtení: ČBDB, Databázeknih * Eleanor & Park Author (Autor): Rainbow Rowell Publisher (Nakladatelství): YOLI Release year (Rok vydání): 2013/2014 Translation (Překlad): Jana Kunová Book cover (Obálka): Olga Grlic/Soňa Šedivá Number of pages (Počet stránek): 328 Number of chapters (Počet kapitol): 58 Price (Cena): 279 – 229 CZK/Kč Language (Jazyk): czech/český Genre (Žánr): Young adult

 • Knihy

  Book challenge: Summer 2015

  Hi! Ahoj! * I’ve decided that I’ll create my very first book challenge for myself this summer. Unfortunately, I won’t be able to just read all summer (job, website, learning at FCE certificate, trips) and so I set a goal of 12 books (10 books, 2 audiobooks) + books that the Baroque Partners publisher is going to send me in exchange for reviews. I wrote a list of certain books and I hope that I will read them all. My summer book challenge has already started on 1st June 2015 and will be going on until 31st August 2015! After reading all these books I’ll write the books reviews and gradually publish them. And finally, I have a surprise for…