• MÉ OBLÍBENOSTI

  Summer Favourites 2015

  Hi! Ahoj! With this article I’m running a little bit late, but in these cold days you will surely enjoy to look back at the summer . In 9 categories you find’ll out my Summer favourites 2015 and you’ll glance into my summer program. What were your favourite things in the summer? Be sure to follow my Facebook and Instagram! _ S tímto článkem mám trochu zpoždění, ale v těchto chladných dnech se vám ohlédnutí za létem bude určitě líbit. V 9 kategoriích se dozvíte mé Letní oblíbenosti 2015 a nakouknete do mého letního programu.  Jaké byly vaše oblíbené věci v létě? Nezapomeňte sledovat můj Facebook a Instagram! * Have a nice evening! Mějte hezký večer! *

 • O mně

  Travelling TAG (Cestovatelský)

  Hello! Ahoj! Summer holiday is a travelling time for many people, so I’ve decided to do thematic Travelling TAG, to learn you something new about me. I have a question from Zuzka, which has a great blog Arctic wolf and I like to read her articles (only in czech). If you want, you can do Travelling TAG on your blog as well and definitely don’t forget to send me a link in the comments. I would love to read your answers. ♥ _ Prázdniny jsou pro mnoho lidí časem cestování, tak jsem se rozhodla udělat tématický Cestovatelský TAG, abyste se o mně dozvěděli něco nového.  Otázky mám od Zuzky, která…

 • Knihy

  Book challenge: Summer 2015

  Hi! Ahoj! * I’ve decided that I’ll create my very first book challenge for myself this summer. Unfortunately, I won’t be able to just read all summer (job, website, learning at FCE certificate, trips) and so I set a goal of 12 books (10 books, 2 audiobooks) + books that the Baroque Partners publisher is going to send me in exchange for reviews. I wrote a list of certain books and I hope that I will read them all. My summer book challenge has already started on 1st June 2015 and will be going on until 31st August 2015! After reading all these books I’ll write the books reviews and gradually publish them. And finally, I have a surprise for…

 • Kosmetika/Oblečení

  Summer cosmetics (Letní kosmetika)

  Good evening! Dobrý večer!  Today I want to show you my summer cosmetics. Click on photos and you see details.. if you need some more informations, ask me in comments. _ Dnes vám chci ukázat mojí letní kostetiku. Klikni na fotku a uvidíš to detailně.. pokud chceš víc informací, tak se mě zeptej v komentářích. My summer cosmetics (Má letní kosmetika) Netestované

 • Knihy

  Summer books 2014 (Letní knihy)

  Hi guys, I have finally amazing summer holiday after school education and I have time to read books! I already red The Fault In Our Stars – very beautiful and sad story, love this type of books. White As Milk, Red As Blood has similar theme – I look forward to it. I has started to read The Casual Vacancy – it’s so good. Rowling has incredible style and even if this isn’t Harry Potter, but whole new book, detective story, you will be suprise. All three I can recommend it. Go outside or stay home.. but you must read it! ♥ _ Ahoj lidi, konečně mám skvělé letní prázdniny…

 • Hudba

  Summer hits 2014 (Letní hity)

  Hi people, Ahoj lidi, this is one of the best summer in my life and every summer I pick some new/old songs be my summer hits. This songs makes me happy now. _ Ahoj lidi, tohle je jedno z nejlepších Lét v mém životě a každé léto nějaké nové/staré písničky jako mé letní hity. Tyhle písničky mě teď dělají šťastnou.   What are your summer hits 2014? Jaký jsou váše letní hity 2014?