Knihy

Book review 3. (Knižní recenze)

Hi! Ahoj!

I recently got my first review copies, and I was thrilled. Actually, I’m still excited! Thank you very much BAROQUE PARTNERS s.r.o publishing, I appreciate working with you.

Book review of the second copy will be later here.

More information about my reading: Goodreads.
_
Nedávno jsem dostala první recenzní výtisk a byla jsem nadšená. Popravdě jsem pořád nadšená! Moc děkuji vydavatelství BAROQUE PARTNERS s.r.o., vážím si spolupráce s vámi.

Knižní recenze druhé zaslané knihy bude později zde.

Víc informací o mém čtení: ČBDBDatabázeknih

*

STOP the Bullying!

(STOP šikaně!)

book review knižní recenze stop the bullying stop šikaně Andrew Julia Matthews

Author (Autor): Andrew & Julia Matthews
Publisher (
Nakladatelství): Seashell/Baroque Partners
Release year (Rok vydání): 2011/2015
Translation (Překlad): Kateřina Zajícová, LINGUA
Book cover (Obálka): Twocan/Hana Melčová
Number of pages (Počet stránek): 164
Number of chapters (Počet kapitol): 15
Price (Cena): 249 – 290 CZK/Kč
Language (Jazyk): czech/český
Genre (Žánr): educational/naučná

*

Bullying happens because we all let it happen..

Bullying sucks, we all know that and only a few of us doing something with it. This book doesn’t only point to examples of why bullying is considered bad behavior, but also how to fight with it. It explains the feelings of bullied children, bullies, their parents and surroundings. The book helps to prevent suicides, life stresses, and mainly shows how to not bring child on as a bully. There isn’t forgotten nor on onlookers who are bullying closer than they think. Everything about bullying is summarize into one concise, crearly and practical books that is not only make use of  the children, school but the parents themselves.

Šikana se děje, protože to dopustíme..

Šikana je špatná, všichni to víme a jen málo z nás s tím něco dělá. Tato knížka poukáže nejen příklady toho, proč je šikana považována za zlé chování, ale také to, jak s ní bojovat. Vysvětluje pocity šikanovaných dětí, šikanujících, jejich rodičů a okolí. Kniha vám pomůže, jak předejít sebevraždám, doživotním stresům a hlavně ukáže, jak z dítěte nevychovat tyrana. Není zde zapomenuto ani na přihlížející, kteří mají šikaně blíže než si myslí. Vše o šikaně shrnuté do jedné stručné, přehledné a praktické knihy, kterou využijí nejen děti, školy, ale i samotní rodiče.

book review knižní recenze stop the bullying stop šikaně Andrew Julia Matthews

Curiosity (Zajímavosti):

The book contains cartoons that drew the writer himself. They are very good, humorous and to the point. It adds to the non-fiction book a  lightweight look at the issue of bullying.
Kniha obsahuje karikatury, které nakreslil sám spisovatel. Jsou velmi povedené, vtipné a výstižné. Naučné knize dodávají odlehčený pohled na problematiku šikany.

Ratings (Hodnocení):

It’s a great book. I like that it isn’t dedicate to just one category, but there’s something for everyone. People after reading attain a lot of information and ways how to stop bullying. The book is read well and continuously and I read it in two evenings. As I mentioned earlier – it’s great that in the book are the pictures you have a think about them. Also interesting are the factual information, surveys and contacts to people and companies dealing with bullying. In my opinion, it would be read by everyone and it doesn’t matter if you’ve ever encountered with bullying. Because you have  – you just probably don’t know about it. I would appreciate this book even more if I got it 15 years ago. I’m sure that I’ll come back to the book. Please, read it. I decreased one star in rating because of that some information is sometimes too short for me and I would like to read more stories from the lives of bullied, bullies and onlookers. I would read easily another 150 pages.

Je to skvělá knížka. Líbí si mi, že není věnována jen jedné kategorii, ale své si tam najde každý. Člověk si po přečtení odnese mnoho informací a možností, jak zastavit šikanu. Knížka se dobře a plynule čte a já jí měla za dva večery přečtenou. Jak jsem již zmínila – je super, že jsou v knížce obrázky nad kterými se zamyslíš. Zajímavé jsou i faktické údaje, průzkumy a kontakty na lidi a společnosti zabývající se šikanou. Podle mého názoru by si jí měl přečíst každý a není důležité, jestli jste se už někdy se šikanou setkali. Protože setkali – nejspíš o tom jen nevíte. Ocenila bych tuto knihu ještě víc, kdybych ji dostala před 15 lety. Jsem si jistá, že se ke knížce budu vracet. Prosím, přečtěte si jí. Jednu hvězdičku snižuji za to, že občas jsou některé informace pro mě až moc stručné a ráda bych si přečetla víc příběhů ze života šikanovaných, tyranů a přihlížejících. Klidně bych si přečetla dalších 150 stran.

music book movie review 4 hudba kniha film recenze

music book movie review  hudba kniha film recenze

2 komentáře

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..