• Knihy

    Book review 3. (Knižní recenze)

    Hi! Ahoj! I recently got my first review copies, and I was thrilled. Actually, I’m still excited! Thank you very much BAROQUE PARTNERS s.r.o publishing, I appreciate working with you. Book review of the second copy will be later here. More information about my reading: Goodreads. _ Nedávno jsem dostala první recenzní výtisk a byla jsem nadšená. Popravdě jsem pořád nadšená! Moc děkuji vydavatelství BAROQUE PARTNERS s.r.o., vážím si spolupráce s vámi. Knižní recenze druhé zaslané knihy bude později zde. Víc informací o mém čtení: ČBDB, Databázeknih * STOP the Bullying! (STOP šikaně!) Author (Autor): Andrew & Julia Matthews Publisher (Nakladatelství): Seashell/Baroque Partners Release year (Rok vydání): 2011/2015 Translation (Překlad): Kateřina Zajícová, LINGUA Book cover (Obálka): Twocan/Hana Melčová…