• O mně

    What I do when I’m ill (Co dělám, když jsem nemocná)

    Hi guys! Ahoj lidi! I’m feeling sick again. It sucks, but there’s a bright side. I can do thing, which normally I don’t have time for it or I don’t want to do it. This is my favourite things to do when I’m ill. I hope, that it helps you, when you become infected with evil forces like me now. What do you do, when you are ill? Write to me in the comments or on my Facebook. _ Cítím se zase nemocně, ale je tu i světlá stránka. Můžu dělat věci, na které normálně nemám čas nebo je dělat nechci. Tohle jsou mé oblíbené věci co dělat, když jsem nemocná. Doufám, že…