Akce,  MÉ VÝLETY

Event review 2. (Recenze akce)

Hello! Ahoj!

Two weeks ago, my family and I visited Terezín and its Small Fortress. Let’s read about how I liked it and basic information about how you can get there.

If you will visit this place (or you have already visited), so write me down here in the comments or on my Facebook page, what did that make you feel and if you recommend visit this place to others.
_
Před dvěma týdny jsem s rodinou navštívila město Terezín a jeho Malou pevnost. Pojďte si přečíst o tom, jak se mi tam líbilo a základní informace o tom, jak se tam můžete dostat vy. 

Pokud toto místo navštívíte (nebo jste již navštívili), tak mi sem do komentářů nebo na můj Facebook napište, jaké jste z toho měli pocity a jestli byste návštěvu doporučili i ostatním.

*

Bye! Čau!

IMG_5970

*

Theresienstadt – The Small Fortress

(Terezín – Malá pevnost)

Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce

Admission price (Vstupné)
Adults/Dospělí: 170 – 210 CZK/Kč
Students, seniors, children <5yo/Studenti, důchodci, děti od 5 let: 140 – 160 CZK/Kč
+ discounts for schools and families/slevy školám a rodinám
Free entry: handicapped, children >5yo, teachers, ex-prisoners, etc.
Vstup zdarma: hendikepovaní, děti do 5 let, učitelé, bývalí vězni, atd.

Opening time (Otvírací doba)
winter time/zimní čas: 8:00 – 16:30
summer time/letní čas: 8:00 – 18:00

Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce

Terezin is located in the Czech Republic, in the Ústecký region, just 2 km from Litoměřice. Small Fortress is just beside the town. Parking is free and there are public toilets and refreshment stands. Even inside the fortress are a bistro, a lavatory and a gift shop. If you want to take pictures  you have to pay 50, – CZK per camera (it not allowed to take pictures in the museum). Almost the entire building is wheelchair-accessible, a guide (in several languages) is included in the entrance fee (the group of over 10 people must book the guide in advance). All employees were nice and helpful. For more information visit the website of the town or the website of the monument itself.

Terezín (Theresienstadt) Fortress was built in 1780 by Joseph II. in honor of his mother, Maria Theresa. It was used as a war fort and  a prison. Fortification altogether measures 3770 meters and underground tunnels are 29 km long. This is an important architectural and technical monument. During the 2nd World War, the Nazis decided to use Terezín as a Jewish ghetto and the Small Fortress became the Prague Gestapo prison and labor camp. It was never a concentration camp. Forts passed 32,000 prisoners, of whom 5,500 were sent to death to other camps and about 3,000 people died here. A large part died during a typhus epidemic .. and several hundred even after the war.

You learn more when you visit this place. I must say that it is really worth it. I had goose bumps upon arrival at the parking when I saw the cemetery. I recommend going with a guide who will tell you many interesting things and details. The tour takes about an hour and a half. Be sure to visit the museum in the Small Fortress. After visiting Terezin, I was not shocked because I’m interested in this topic for a long time, but it certainly diffused my horizons, it clarified me some questions and left me in a lot of other thoughts.

And now some of our photos.

Terezín se nachází v České republice, v Ústeckém kraji pouhé 2 km od Litoměřic. Malá pevnost je hned vedle města. Parkování je zdarma  a jsou zde toalety a stánky s občerstvením. I uvnitř pevnosti je bistro, toalety a obchod se suvenýry. Pokud chcete fotit, tak musíte zaplatit 50,- Kč za jeden fotoaparát (není dovoleno fotit v muzeu). Skoro celý objekt je bezbariérový a průvodce (v několika jazycích) je v ceně vstupného (skupina nad 10 lidí si musí dopředu průvodce rezervovat). Všichni zaměstnanci byli milí a ochotní. Více informací naleznete na stránkách města nebo na stránkách samotného památníku.

Pevnost Terezín byla postavena roku 1780 Josefem II. na počest jeho matky Marie Terezie. Byla využívaná jako válečná pevnost a vězení. Opevnění dohromady měří 3770 metrů a podzemní chodby jsou dlouhé 29 km. Jedná se o významnou stavební a technickou památku. V době 2. světové války se nacisté rozhodli použít Terezín jako Židovské ghetto a Malá pevnost se stala věznicí pražského gestapa a pracovním táborem. Nikdy to nebyl koncentrační tábor. Pevností prošlo 32 000 vězňů, z toho 5500 bylo posláno na smrt do jiných táborů a asi 3000 lidí umřelo zde. Velká část zemřela při epidemii skvrnitého tyfu.. a několik stovek i po válce.

Víc se dozvíte pokud toto místo navštívíte. Musím říct, že to opravdu stojí za to. Já měla husí kůži už při příjezdu na parkoviště, kdy jsem zahlédla hřbitov.  Doporučuji jít s průvodcem, který vám řekne mnoho zajímavostí a podrobností. Prohlídka trvá asi hodinu a půl. Určitě navštivte i muzeum v Malé pevnosti. Po návštěvě Terezína jsem nebyla v šoku, protože se o tuto tématiku zajímám již déle, ale určitě mi rozšířila obzory, objasnila několik otázek a nechala ve mě mnoho dalších myšlenek.

A teď několik našich fotek.

Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce IMG_5893 IMG_5902 IMG_5914 IMG_5919 IMG_5922 IMG_5929 IMG_5936 IMG_5941 IMG_5942 IMG_5945 IMG_5947

My family and I!

Moje rodinka a já!

Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce family rodina Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce family rodina

That’s not all you can see. The Small Fortress also include Large Fortress (Terezín city), where is a Ghetto Museum and former Magdeburg Barracks. Nearby there is reverent place by the river Ohře, Crematorium and Columbarium, Oratory from the time of the Terezín ghetto and much more. I unfortunately have not seen it, but I hope I see it next time.

To není vše, co můžete vidět. K Malé pevnosti patří také Velká pevnost (město Terezín), kde se nachází Museum Ghetta a bývalá Magdeburská kasárna. V okolí se ještě nachází Pietní místo u řeky Ohře, Krematorium a Kolumbárium, Modlitebna z doby terezínského ghetta a mnoho dalšího. To jsem bohužel už neviděla, ale není všem dnům konec.

Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce Terezín mapa Theresienstadt ghetto WW2 malá pevnost Small Fortress památník memorial map event akce

I removed one star because of that not all places have been wheelchair accessible (although I understand that it’s a monument), and also that I would like to know more from the guide. Maybe more prisoners‘ personal stories.

Jednu hvězdičku jsem odebrala za to, že ne všechny místa byla bezbariérová (i když chápu, že jde o památku) a také bych se toho ráda dozvěděla ještě víc od průvodce. Třeba víc osobních příběhů vězňů.. 

music book movie review 4 hudba kniha film recenze

music book movie review hudba kniha film recenze

2 komentáře

 • Denyii

  Zrovna letos v květnu jsme se školou navštívili Terezín. No já teda nevím, ale na mě ta atmosféra zas tolik nedejchla 😀 Všichni vždycky říkají, jak je to tam hrozně depresivní a tak, a tak jsem to i čekala, ale rozhodně se mi tyto pocity nedostaly. Příští rok bych chtěla jet do Osvětimi, tak uvidíme jestli tam to na mě bude více působit 🙂 Některé fotky máš skoro stené jako já 😀

  • Annie

   Asi máš tužší kořínek a nemáš takovou představivost jako já. 😀 Možná by se tam mělo chodit jen v zimě nebo na podzim, když je temnější atmosféra. 😀 Já se také chystám ještě podívat do Osvětimi, určitě mi dej vědět, jestli si tentokrát odcházela s jinými pocity. 🙂 Jop, ty fotky jsou si dost u všech podobné. 🙂

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..