Knihy

Book review 6. (Knižní recenze)

Hi! Ahoj!

I was given another book for review. This time it’s an e-book from Matěj NovobilskýNatasha. Working with him is very good and I hope that we don’t work together fot the last time. You can buy the book for a song on palmknihy.cz. Now the book review itself.

More information about my reading: Goodreads.

 And I want to point out that the 2nd year of EKOchallenge, where I am one of the challengers this time, has started so definitely peek at it. Thank you!

_

Byla mi poskytnuta další recenzní kniha. Tentokrát je to e-kniha od Matěje NovobilskéhoNataša. Spolupráce s ním je na velmi dobré úrovni a doufám, že spolu nepracujeme naposledy. Knihu si můžete koupit na palmknihy.cz za pouhých pár kaček. Teď už k samotné knižní recenzi.

Víc informací o mém čtení: ČBDBDatabázeknih.

A chci upozornit na to, že začal 2. ročník EKOvýzvy, kde jsem tentokrát jedním z vyzyvatelů, tak tam určitě nakoukněte. Děkuju!

*

Natasha

(Nataša)

book review natasa

 

Author (Autor): Matěj Novobilský
Publisher (
Nakladatelství): Palmknihy.cz
Release year (Rok vydání): 2014
Book cover (Obálka): Matěj’s girlfriend/Matějova přítelkyně
Number of pages (Počet stránek): 142
Number of chapters (Počet kapitol): 30
Price (Cena): 49 CZK/Kč
Language (Jazyk): czech/český
Genre (Žánr): general/všeobecné

*

It all connected them and will never  be broken..

Natasha is from a poor family in Ukraine and one day the time came for her to be moved on her life. She decided to go to study medicine in the Czech Republic. David works in a Czech factory, has a best friend Karl, brother Peter and he really would like to find a girl who would be his lifelong love. Upon arrival to Ostrava Natasha has been rob, her friends will not show and only one who offered to help her was Hynek. In his home she finded Hynek is a pimp and Natasha should become a prostitute. Coincidentally, her first client is David. After spending the night together a hustle of unexpected events began.

To vše je spojilo a už nikdy nerozdělí..

Nataša je z chudé rodiny na Ukrajině a jednoho dne přijde čas na to, aby se v životě posunula dál. Rozhodne se odjet studovat medicínu do České Republiky. David pracuje v české továrně, má nejlepšího kamaráda Karla, bráchu Petra a vážně by si chtěl najít slečnu, která bude jeho doživotní láskou. Při příjezdu do Ostravy je Nataša okradena, její známí se neukáží a jediný. kdo ji nabídne pomoc je Hynek. V jeho domě zjistí, že Hynek je pasák a z Nataši se má stát prostitutka. Shodou náhod její první klient je David. Po společně strávené noci začne kolotoč nečekaných událostí. 

Curiosity (Zajímavosti):

In the end of the book is written which the civic association the author supports. Buying of this book you also donate some money.
Na konci knihy je napsáno, které občanské sdružení autor podporuje. Koupí knihy na ně také přispějete.

Ratings (Hodnocení):

I must admit that I began to enjoy the book from the seventh chapter because an introduction to plot was too extensive. Then everything changed and I read the book in one breath during the evening. It was read easily and thanks to the author’s young age is part of David believable. I especially liked the Natasha’s chapter and I was disappointed that the issue of prostitution is only broach. The story was fast-paced and everything was resolved in a few days. The book was in my opinion more romantic story of slightly naive author then deeper understanding of the suffering of these women. But I don’t blame him when we take the fact that this is his first book, it’s not bad. It’s worth reading it – young artists must be support!

Musím se přiznat, že kniha mě začala bavit až od sedmé kapitoly, protože úvod do děje byl zbytečně rozsáhlý. Pak se vše změnilo a knihu jsem přečetla na jeden nádech během večera. Čte se snadno a díky mladému věku autora je část Davida uvěřitelná. Nejvíc se mi líbili kapitoly o Nataše a mrzí mě, že problematika prostituce je zde spíš jen nakousnutá. Příběh měl rychlý spád a vše bylo vyřešeno za pár dní. Kniha je podle mého víc romantických příběhem lehce naivního autora, než hlubším poznáním utrpení těchto žen. Nemám mu to ale za zlé a když přihlédneme k tomu, že je to jeho první kniha, tak to není špatné. Stojí za přečtení – mladí umělci se musí podporovat!

music book movie review 3 hudba kniha film recenze

music book movie review hudba kniha film recenze

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..